Bydelslyd Suburb Sounds

Lydlandskap fra Sotra og andre bydeler Listening to suburbia

Om prosjektet
av Trond Lossius

Jeg gjør ofte feltopptak utendørs, som regel med en surround mikrofon. Når jeg bruker denne mikrofonen skjer et skifte fra å fange lyd til å fange opplevelsen av et sted gjennom lyd. Mens jeg gjør opptaket, får jeg også tid til å lytte, observere og reflektere.

Mange av opptakene er gjort på Ågotnes hvor jeg bor og ellers på Sotra. Etter hvert som Bergen vokser, er disse stedene i rask endring fra strileland til forstad. Det bygges nye boligfelt, og næringsvirksomheten er tett knyttet mot internasjonale begivenheter og konjunkturer. Å gjøre opptak her er å måle pulsen på mange av storsamfunnets endringer, og jeg har blitt mer og mer interessert i bydeler, deres dynamikk, struktur og lydmiljø.

På denne websiden deler jeg noen av disse opptakene, samtidig som jeg reflekterer over stedene hvor de har blitt gjort, og hva det innebærer å arbeide med slike opptak.

Hvis du vil vite mer om hva jeg arbeider med som kunstner, kan du se her.

About this project
by Trond Lossius

I like recording outdoor. Most of the field recordings I do are made using a surround microphone. Recording this way I experience a perceptual shift; I no longer capture sound, instead I capture a sense of place through sound. Additionally, while recording I am granted time to listen, observe and reflect.

In 2002 I moved to Ågotnes at the Sotra island west of Bergen. As the city of Bergen expands, these places undergo rapid changes from rural area to suburb. New residential areas are built, and the local businesses are closely linked to and affected by international events and economic conjunctures. The act of recording becomes a means for tapping into and monitor how society change. As I do so, I become increasingly interested in the dynamics, structures and sound environments of the suburb.

This website is a place for sharing some of these recordings, reflect on the recorded places, and what it means to make such field recordings.

If you want to know more about my artistic work and projects, please visit my main web site.