Romtone fra hotellrom Hotel room tone

Opptak fra Dagali den 16. august 2017 Recorded at Dagali on August 16, 2017

This recording is done during a stay at Dagali Hotel. Within the first half minute I can be heard leaving the room. At 2’45" a bus or trailer pass by. The sound disappears abruptly, maybe the car pass the corner of the house so that it can no longer be heard. Someone knocks on a door (3’45) and a larger car pass again at 6’14". The rest of the time the room is left to itself, and the only sound present is the noise of the ventilation system, filtered by the acoustics and resonances of the room itself. In sound design this kind of recordings are known as “room tones”, and they are useful for a number of reasons.

Dette opptaket er gjort på et hotellrom under et opphold på Dagali hotell. I løpet av det første halve minutter forlater jeg rommet. 2’45" inn i opptaket passerer en større bil utenfor. Lyden er fjern og blir brått borte, som om bilen passerer et hushjørne. Noen banker på en dør (3’55"), og en større bil passerer igjen (6’14"). I resten av opptaket er rommet alene, og den eneste lyden som høres er lyden av ventilasjonsanlegget, farget av rommets egen akustikk og resonansfrekvenser.

I lyddesign kalles denne type opptak romtone (engelsk: room tone), og de er nyttig på flere måter.

If a dialogue need to be cut and edited, room tone recordings done at the same location and with the same equipment can help smooth out and mask cuts and discontinuities, giving the edited dialogue a natural sense of continuity and flow.

Additionally, if noise need to be removed from other recordings, it is useful to have a sample of the background noise alone, in order to sample the acoustic “fingerprint” of the noise to be removed.

Room tones are recordings of silence or nothingness, and I find them haunting. The sound designer Michal Taylor equals room tone to emotional tone1. Room tones can serve as a sound bed or audio backdrop that ‘grounds’ other audio events. Used this way they help to create an affective and immersive atmosphere and sense of place.

This is the first of two room tone recordings I do this day.

Dersom en dialog må kuttes og redigeres, kan romtoner brukes for å dekke over brudd og skjøter i redigeringen, slik at den ferdige dialogen får naturlig kontinuitet og flyt. For at dette skal fungere må romtonen være tatt opp på samme tid og sted og med det samme utstyret og oppsettet.

Hvis det er behov for å fjerne eller redusere forstyrrende bakgrunnsstøy fra opptak, er det verdifullt å ha samplet bakgrunnsstøyen alene. Opptaket av romtonen gir et akustisk fingeravtrykk av bakgrunnsstøyen slik at den kan minimeres i andre opptak.

Opptak av romtoner er opptak av stillhet eller av ingenting. Når jeg lytter til dem, skaper fraværet et savn som blir følelsesmessig engasjerende. Lyddesigneren Michal Taylor setter likhet mellom romtoner og emosjonelle toner1. Romtoner kan brukes som lydlige bakgrunner eller fundament som andre lydbegivenheter er forankret i. Når romtoner brukes på denne måten, kan de gi en følelse av omslutting, atmosfære og en opplevelse av sted.

Dette er den første av “to”.http://localhost:3000/posts/2017-08-20-dagali-bathroom-room-tone/ romtone-opptak som jeg gjør denne morgenen.

1 Michael Taylor (2012): Room Tone = Emotional Tone: The Importance of Hearing Ambience. Designing Sound. Available online: http://designingsound.org/2012/11/room-tone-emotional-tone-the-importance-of-hearing-ambience/. Last accessed 2017-08-20.