Under under The suburb under the suburb

Opptak fra en gang- og sykkeltunnel ved Kystgarasjen på Straume den 15. januar 2020 Recorded ín an underground pedestrian tunnel at Straume on January 15, 2020

This recording is from a 370-meter underground tunnel for pedestrians and bikers that connects the underground car park at Sartor Shopping Centre to a property development project at the seafront by the Straumssundet strait. Hardly any sound penetrates from outside, but four minutes into the recording a helicopter pass. A person passes by (from 10 min. onwards), and later on (from 14 min.) another pedestrian and a biker pass in opposite directions.

Dette opptaket er gjort på Ensjø i Oslo, på et hjørne langs Stålverkskroken. Det skjer omfattende byfornying på Ensjø, og i 2030 vil “Ensjøbyen” ha inntil 7000 nye boliger.1 Forvandlingen manifesterer seg som en tidslinje når jeg ser oppover gata. Til venstre ligger nye boligblokker. Til høyre er en byggeplass hvor grunnarbeidet pågår. Opptaket er gjort ved et gjerde mot byggeplassen, og rett til høyre for meg renner Hovinbekken. Dette partiet av bekken må ha blitt tilrettelagt helt nylig, og buskene ser ut til å være plantet for bare et par uker siden. Ettersom det er lørdag, er det ingen aktivitet på byggeplassen.

Odine Park discusses how the suburb is imagined and explores the ways the suburban imaginary figures in popular culture and fine arts. “Thirtyfour Parking Lots in Los Angeles” by Ed Ruscha as well as more recent works by Travis Shaffer, Michael Light and Edward Burtynsky are examples of works that explore the banal suburban landscape. A detached gaze foregrounds the repetition, scale and monotony of large-scale structures.

Hovinbekken har vært lukket i Ensjø-området siden 1950-tallet, men blir som del av byfornyingen gjenåpnet. Jeg gikk en tur her for noen uker siden, og fulgte bekken fra Hasle T-banestasjon ned til Ensjø T-banestasjon. Jeg følger samme rute i dag for å gjøre noen opptak. Underveis er det mange steder hvor jeg velger ikke å stoppe, fordi jeg kommer for tett på boligkompleksene. Det er fort gjort å fange opp samtaler fra uteområder eller altaner, noe jeg ikke ønsker. Mye av området er skjermet for biler og langs bekken dominerer lyden av rennende vann. Å maskere annen bylyd er en av flere funksjoner Hovinbekken har. Visuelt er bekken viktig i utformingen av de grønne uteområdene, og ved å ligge åpent bidrar den også til flomsikring.3

En rekke endringsprosesser synes å være i spill her. Byfortettingen er en respons på forventet befolkningsvekst i Oslo. Samspillet mellom politiske og private interessenter samsvarer med hvordan “Lefebvre predicted that society was going to be irreversibly urban as the production of urban space was becoming the central process through which capital was accumulated”.4 Når Ensjø går fra være en bydel dominert av bilforhandlere til å bli en boligby 1, er det del av utvikling mot en grønnere by, hvor innbyggerne i større grad forventes å reise kollektivt. Det viser seg også her hvor jeg gjør opptak. Veien her leder bare frem til parkeringsanlegg i kjelleren til den nærmeste boligblokken. Sett opp mot antall leiligheter i komplekset får jeg inntrykk av at parkeringsanlegget må være lite. Bare noen få biler passerer, de fleste er elektriske. I lav fart høres bare lyden av dekk mot grusen. Unntaket er en motorsyklist som kommer ut fra parkeringsanlegget og stopper for å gjøre noe på mobilen.

Kommunen beskriver området som “naturbant”. Når jeg søker på ordet, får jeg opp treff relatert til Ensjø og områder med byutvikling i Sverige. Det gir mening, for organiseringen av området, med et lokalt bydelssenter ved Ensjø T-banestasjon, ligner hvordan mange boligområder er utformet rundt Stockholm.

(Bruk hodetelefon når du lytter.)

1 Oslo kommune. “Ensjøbyen.” Oslo kommune, February 13, 2017. https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/ensjobyen/.

2 Nilsen, Karsten Sølve. “En før og nå-vandring langs det gamle bekkefaret fra fjorden til marka.” Hovinbekken (blog), October 9, 2013. https://hovinbekken.org/vandring/.

3 Oslo kommune. “Kvalitetsprogram for Ensjø. En felles satsning fra kommunen og utbyggerne.” Oslo, NO: Oslo kommune, 2010. https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/ensjobyen/#toc-7.

4 Keil, Roger. Suburban Planet: Making the World Urban from the Outside In. Urban Futures. Medford, MA: Polity, 2018, p. 6