De-sentrering Dissolution of centrality

Opptak fra Buneset ved CCB-basen på Ågotnes den 22. januar 2020 Recorded at Buaneset by CCB at Ågotnes on January 22, 2020

This recording is from a dock at Buneset, just north of CCB at Ågotnes. We hear quiet waves. To the left is the sound of a supply boat as a soft drone – tires along the dock creak as the ship moves. Occasionally, we hear small boats on the way in and out. To the right, there is the occasional sound of activity from the CCB base. A helicopter passes (18 min.). Out on the fjord, a submarine is slowly drifting. A frigate sails southwards, and further into the recording (23 min. 50 sec.) we hear messages communicated from the bridge to the deck. Every now and then crows and gulls call out.

Dette opptaket er gjort på en kai på Buneset like nord for CCB-basen på Ågotnes. Vi hører bølgeskvulp, og til venstre er den jevne duren fra en supplybåt som ligger til kai. Dekkene langs kaien knirker når båten beveger seg. Av og til høres småbåter på vei inn og ut. Fra høyre kan av og til høres aktivitet fra CCB-basen. Et helikopter passerer (18 min). På fjorden ligger en ubåt. Et stykke inn i opptaket seiler en fregatt sørover, og ute fra fjorden høres meldinger som kommuniseres fra broen til dekket (23 min. 50 sek.). En gang iblant høres kråker og måser.

Bergen is a port city and developed from Bryggen and eastwards. In the Middle Ages, Bryggen was the centre of international trade and shipping. For a long time, the prime connection between Bergen and the rest of the world was by boat, and the city harbour was the heart of the town.

The Coast Center Base (CCB) at Ågotnes was established in 1973 as a supply base for the off shore oil industry. Activities at CCB plunged following the fall in oil prices in 2015, but in 2018 it was decided that the Port of Bergen will transition to Ågotnes. The relocation will begin in 2020 and complete in 2023. The relocation of the freight port will create new opportunities and jobs at the port here at Ågotnes.

At the same time, the relocation signals a change in how the Bergen region is to be understood. We can no longer conceive Bergen as a city centre with surroundings. The relocation of Bergen Harbor out of the municipality of Bergen signals how the greater Bergen area has evolved into a continuous urban zone. A large part of the population lives and works in the suburbs, and the suburbs are increasingly important economically and for infrastructure. Roger Keil argues that urbanization in the 21st century occurs as a suburbanization, understood as a combination of non-central population and economic growth with urban spatial expansion. ‘The growth of cities and activities is characterized by a disproportional expansion of those cities’ territories. In other words, as the world urbanizes, cities also become less intensively populated, their spaces less intensively used. (…) We are beginning to see the dissolution of centrality as we knew it. Instead, the urban form becomes polycentric and the suburbs themselves appear more as free-floating units.’ 1

It is mild, calm and sunny. Even though it is January, it feels like early spring. I make a long recording of almost 60 minutes.

(Please use headphones when listening.)

Bergen er en havneby og utviklet seg fra Bryggen og østover. I middelalderen var Bryggen sentrum for internasjonal handel og sjøfart. Lenge var sjøveien den viktigste kommunikasjonsåren mellom Bergen og resten av verden, og havnen i sentrum var byens hjerte.

Coast Center Base (CCB) på Ågotnes ble etablert i 1973 som forsyningsbase for oljeindustrien i Nordsjøen. Aktiviteten ved CCB gikk kraftig ned etter fallet i oljepris i 2015, men i 2018 ble det besluttet at Bergen Havn flytter til Ågotnes. Flyttingen begynner i 2020 og skal være ferdigstilt i 2023. Flyttingen av godshavnen kommer til å skape ny virksomhet og nye arbeidsplasser ved havnen på Ågotnes.

Samtidig signaliserer flyttingen en endring i hvordan Bergensregionen må forstås. Det gir stadig mindre mening å betrakte Bergen som bykjerne eller sentrum med omland. Flyttingen av Bergen Havn ut av Bergen kommune signaliserer at Stor-Bergen har utviklet seg til en sammenhengende urban sone. En stor del av befolkningen bor og arbeider i bydelene som spiller en stadig større rolle økonomisk og i forhold til infrastruktur. Roger Keil argumenterer for at urbanisering i det 21. århundre skjer som en suburbanisering, forstått som en ikke-sentralisert vekst i befolkning og økonomi parallelt med at byregionene strekker seg utover og legger beslag på stadig større områder. Sammenhengen mellom befolkningsvekst og økt utbredelse er slik at befolkningstettheten faktisk går ned. Vi ser en prosess med oppløsning av sentrum slik vi tidligere har kjent byene, og i stedet blir organiseringen av byen polysentrisk og bydelene fungerer mer som frittstående enheter. 1

Det er mildt, vindstille og sol. Selv om det er januar kjennes det som en tidlig vårdag. Jeg ender opp med å gjøre et langt opptak på nesten 60 minutter.

(Bruk hodetelefon når du lytter.)

1 Keil, R. (2018). Suburban planet: Making the world urban from the outside in. Polity, pp. 1-22.